EWR – Optimalizácia plynového hospodárstva


 

EWR – Optimalizácia plynového
hospodárstva – efektívny systém na úsporu
ochranného plynu pri priemyselnom
a dielenskom procese MIG/MAG a TIGewr_pic

 

Optimálne využitie všetkých zdrojov je nevyhnutným predpokladom pre ekonomický a efektívny zvárací proces. Často sa ale optimálnemu využitiu ochranného plynu venuje len malá alebo žiadna pozornosť. Je to predovšetkým pre ťažké priradenie a merateľnosť, keďže sú plyny v procese neviditeľné a nehmatateľné.

 

Pri klasickom spôsobe nastavenia množstva ochranného plynu sa tlak a prietok nastavuje pred samotným zváraním manuálne na manometri. V praxi sú tieto na manometri nastavené hodnoty veľmi nepresné, tým sa v pravidle nastavuje väčšie množstvo plynu s patričnou bezpečnostnou rezervou. Táto nastavená hodnota sa používa potom v procese zvárania aj vtedy, keď sa zvárací prúd počas zváracieho procesu mení, čo v konečnom prípade vedie k plytvaniu ochranného plynu. Zvárač je nútený pri klasickom spôsobe nastaviť množstvo plynu tak, aby sa pokrylo množstvo plynu aj pri možnom maximálnom zváracom prúde, pričom sa týmto plytvá ďalším plynom. Toto nepriaznivé a neekonomické použitie ochranného plynu vedie vo výrobných podnikoch k zbytočne vysokým nákladom.

 

Systém na úsporu plynu EWR PRO/BASIC (EWR – Electronic welding regulator) sa používa na reguláciu prívodu plynu pri priemyselnom a dielenskom procese MIG/MAG a TIG v ochrannom plyne.
EWR prispôsobuje prívod plynu podľa krivky, ktorá bola nastavená pre daný zvárací proces. EWR dynamicky prispôsobuje množstvo ochranného plynu podľa aktuálne používaného zváracieho prúdu (A). Nastavenie výstupného tlaku je možné použiť vtedy, ak nie je zabezpečená dostatočné množstvo plynu pri štarte procesu v prípade dlhých hadíc resp. špeciálnych aplikácií vyžadujúce osobitný ochranný plyn na začiatku zvárania. EWR umožňuje pri správnom nastavení v prípade ideálnych podmienok úsporu plynu vo výške 50 – 60 %.

 

Zariadenie EWR je pre metódu zvárania MIG/MAG dostupné v dvoch hlavných verziách – EWR PRO a EWR BASIC. Všetky EWR regulátory spotreby plynu majú rovnaký funkčný princíp. Rozdiel medzi verziou BASIC a PRO je možnosť pripojenia doplnkových zariadení pre verziu PRO. EWR BASIC sa prednostne používa pre manuálne resp. ručné zváranie, verzia PRO pre strojné resp. robotické pracovisko. Viditeľný rozdiel medzi verziou BASIC a PRO je vo farbe zariadenia a v interface na prídavné zariadenia. Prídavnými zariadeniami sú kontrolné signalizačné svetlo, SPS interface a display so zobrazením spotreby plynu.

Dôležitým faktorom pri analýze a testovacej fáze je výstup vo forme verifikácie nameraných výsledkov. Na jednej strane je možné dokázať viditeľnú resp. hmatateľnú úsporu vo forme jednoduchej kalkulácie napr. počet zvarkov vyrobených na jednu spotrebovanú fľašu ochranného plynu. V prípade nasadenia centrálnej podnikovej okružnej plynovej siete je verifikácia už komplikovanejšia, hlavne vo fáze implementácie regulačného zariadenia. Ďalšou metódou je zobrazenie výsledkov pomocou priemyselného počítača.

 

Systém EWR dokáže v ideálnom prípade ušetriť až 60% spotreby ochranného plynu, vo väčšine aplikáciách min 40%. Vedľajšie pozitívne účinky ako zlepšenie kvality procesu napr. zmenšenou tvorbou zváracieho rozstreku, vďaka pulzujúcemu podávaniu ochranného plynu nie je zvláštnosťou.