ROBOTIZOVANÉ ZVÁRACIE PRACOVISKÁ


 

Návrh a realizácia robotizovaných pracovískjesel_robot

 

Zváranie – a zvlašť to robotické – potrebuje mechanicky stabilné, spoľahlivé a na údržbu nenáročné komponenty. Práve tieto atribúty majú prvoradý význam tak pre našu firmu, ako aj pre koncového zákaznika.

 

Pri návrhoch a dodávkach kompletných robotizovaných zváracích pracovísk od začiatku pôsobenia v odbore preferujeme roboty a polohovadlá ABB a zváracie zdroje, horáky a periférne zariadenia od ABICOR BINZEL.

 

Pri odlíšeí sa od konkurencie sa snažíme o maximálnu operatívnosť, flexibilitu a veľký dôraz kladieme na otvorené riešenia, ktoré zákazníkovi umožňujú ďalšie rozširovanie zváracieho pracoviska.

 

K ďalším kladom našej firmy patrí aj to, že sa pri návrhoch a dodávkach kompletných robotizovaných pracovísk môžeme oprieť o dokonalé know-how našich dodávateľov.

 

K riešeniu každého projektu pristupujeme s maximálnou zodpovednos-ťou a finálny vysledok rešpektujúci ideálne predstavy zákaznika je vždy potešením.

 

Kompletné riešenie z jednej ruky:

 

■ Priemyselné roboty, manipulátory a polohovadlá
■ Robotivcké zváracie zdroje iROB
■ MIG/MAG, TIG a PLAZMA systémy zváracích horákov
■ Robotické držiaky a kolízne senzory CAT2, iCAT a iSTM
■ Servisné / čistiace jednotky
■ Elktr. regulačné systémy ochranného plynu EWR
■ Systém sledovania zvarovej medzery TH6D
■ TCP programovacie pomôcka ABIDOT
■ Systém vedenia drôtu Masterliner a systém podávania drôtu
■ Master Feeder
■ Laserové zváracie a spájkovacie hlavy
■ Prídavný a spotrebný materiál
■ Zváračské príslušenstvo a chémia

 

RETROFIT – druhý dych pre robotizované
pracoviská.

 

Životnosť udržiavaneho robota vo výrobe je aj 15 rokov. Zváracie zariadenia morálne starnú oveľa skôr. Výmenou zváracieho zdroja, podávača drôtu a systému horákov môže zákazník zmodernizovať existujúce pracovisko a významným spôsobom zvýšiť kvalitu a efektivitu zvárania.

 

Viacstupňový program JESEL RETROFIT:

 

MAX: nahradenie / osadenie nového zváracieho zdroja, podávacieho zariadenia na drôt a systém zváracích horákov (napr. v prípade zakúpenia staršieho zváracieho robota)

 

MIDI: nahradenie systému zváracích horákov vrátane káblového zväzku, kolízneho senzoru a zváracieho horáku (napr. v prípade riešenia dostupnosti pri zváraní v úzkych medzerách, pri inovácii systému horákov, ekonomické dôvody, zlepšenie dodacích dôb dadávky spotrebných dielov)

 

MINI: nahradenie zváracieho horáku pri zachovaní pôvodného káblového zväzku (napr. pre ekonomické dôvody, zlepšenie dodacích dôb a podmienok, unifikácia skladových položiek)