SENZORIKA A ŠPECIÁLNE RIEŠENIA


 

TH6D – OKO ROBOTA

senzorika_jesel

 

Na dosiahnutie konštantnej dobrej kvality zvárania musia byť tolerancie zváraných dielov respektíve napr. upínacími prvkami a manipulačnými systémami vytvárané odchýlky korigované k ideálnej dráhe zvárania. Zabezpečuje to systém sledovania zvarovej medzery TH6D, ktorý usmerňuje zváracie náradie v troch rovinách exaktne nad zvarovú medzeru. Vedenie zvaru zabezpečuje bezpečné spojenie a perfektný zvarový spoj. Zároveň sa zmenšuje termické zaťaženie zváraných dielov a význačne zvyšuje produktivita.

 

JESEL zjednodušuje prácu užívateľom a programátorom v automatizovanom zváraní pri výbere správneho TH6D kompletného systému. Pre všetkým známych výrobcov robotov existuje správny set, ktorý sa skladá zo: senzorovej hlavy, procesového počítača, spojovacieho vedenia atď.

 

 

ABIDOT

 

Programovacia pomôcka ABIDOT sa montuje miesto plynovej hubici zváracieho horáka pri programovaní zváracej trajektórie robota.

 

Štyri laserové body simulujú úplne bez dotyku Stick-Out drôtu. Problémy, ako napríklad zalomenie konca drôtu pri kontakte so zvarkom sú minulosťou. ABIDOT mnohonásobne zjednodušuje proces programovania. Pre proces potrebný Stick-Out drôtu – „voľný koniec drôtu“ – je možné nastaviť na pomôcke ABIDOT pomocou mierky.

 

Správny TCP (Tool Center Piont) sa dosiahne, ak sa svetelné lúče pomôcky ABIDOT stretnú – nafokusujú v jednom bude – geniálne!

 

 

SENZOR KONCA DRôTU

 

Senzor konca drôtu medzi sudom s drôtom a vodiacou hadicou (napr. MasterLiner alebo iný systém bowdenov) signalizuje nastávajúci koniec dodávky drôtu. Vďaka jednoduchému bezdotykovému rozoznaniu konca drôtu a výraznej indikácii pomocou LED je možné vykonať výmenu sudu v dostatočnom čase. Intenzitu citlivosti je možné nastaviť pomocou potenciometra.