TH6D


 

TH6D – OKO ROBOTA

th6d_obrazok

 

Na dosiahnutie konštantnej dobrej kvality zvárania musia byť tolerancie zváraných dielov respektíve napr. upínacími prvkami a manipulačnými systémami vytvárané odchýlky korigované k ideálnej dráhe zvárania. Zabezpečuje to systém sledovania zvarovej medzery TH6D, ktorý usmerňuje zváracie náradie v troch rovinách exaktne nad zvarovú medzeru. Vedenie zvaru zabezpečuje bezpečné spojenie a perfektný zvarový spoj. Zároveň sa zmenšuje termické zaťaženie zváraných dielov a význačne zvyšuje produktivita.

 

Systém sledovania zvarovej medzery TH6D funguje na princípe triangulácie. Od iných konkurenčných systémov sa odlišuje TH6D tým, že meria s tromi laserovými lúčmi, čo zlepšuje presnosť, stabilitu merania a oblasť použitia pre senzor, ktorá výrazne zvyšuje. Aj pri povrchoch s vysokým leskom, ako napr. hliník alebo nerez dodáva senzor exaktné hodnoty. Použiť je možné senzor bezproblémovo pri metódach zvárania v ochrannej atmosfére ako aj pri aplikáciách laserového spájkovania a zvárania.

 

JESEL zjednodušuje prácu užívateľom a programátorom v automatizovanom zváraní pri výbere správneho TH6D kompletného systému. Pre všetkým známych výrobcov robotov existuje správny set, ktorý sa skladá zo: senzorovej hlavy, procesového počítača, spojovacieho vedenia atď.

 

Pre rôzne aplikácie sú k dispozícii zásadne 2 rôzne senzorické hlavy s rozdielnou oblasťou merania a rozličným rozlíšením. Okrem toho 3 rozdielne dĺžky prepojovacích káblov od senzorickej hlavici k procesovému počítaču (10m, 15m a 25m). Pravdaže je možné objednať jednotlivé komponenty aj zvlášť.

 

Technické parametre:

Meracie čiary: 3
Pracovný odstup: 150 mm
Rozmery (ŠxVxH): 70 x 40 x 100 mm
Pracovná teplota: 10°C až 45°C

 

Verzia TH6D-150-CFAA-AB

Pre aplikácie v oblastiach tenkých plechov
Meracia oblasť (ŠxV): ± 8 mm, ± 12 mm
Rozlíšenie (ŠxV): 0,03 x 0,07 mm

 

Verzia TH6D-150-KFAA-AB
Pre aplikácie v oblastiach hrubých plechov
Meracia oblasť (ŠxV): ± 22 mm, ± 40 mm
Rozlíšenie (ŠxV): 0,08 x 0,12 mm